KONTAKTChcesz nam coś powiedzieć?

Napisz do nas!

Odpiszemy jak najszybciej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Havas Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1.
Podane dobrowolnie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Havas Warsaw Sp. z o.o. (Havas Warsaw) z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1.
  2. Havas Warsaw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod.pl@havas.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Podane dobrowolnie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 it. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom niż Havas Warsaw.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Havas Warsaw.
  6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może odbyć się poprzez drogę elektroniczną na adres iod.pl@havas.com.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Havas Warsaw w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Havas Warsaw będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

Znajdź

Havas Warsaw

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warszawa


tel. 22 444 0 888

waw@havas.com

Zapytaj

New Business

newbusiness.poland@havas.com


Małgorzata Guryn

Business Development Director

malgorzata.guryn@havas.com

Zobacz

POKAŻ MAPĘ DOJAZDU

Działamy razem!

Johnny Walker

Havas PR Warsaw

Havas PR Warsaw

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warszawa

Johnny Walker

Havas Engage Warsaw

Havas Engage Warsaw

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warszawa

Johnny Walker

Havas Media Group

Havas Media Group

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warszawa

KARIERADołącz do nas!Sprawdź oferty pracy.